Tin Tức Dòng

SẮC LỆNH MỞ NĂM THÁNH 150 LẬP DÒNG KITÔ VUA

SẮC LỆNH MỞ NĂM THÁNH 150 LẬP DÒNG KITÔ VUA

 

 

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO

Prot. N.1047/18/I

SẮC LỆNH

Tòa Ân Giải Tối Cao, do năng quyền được ủy thác cách rất đặc biệt từ Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo hoàng do sự quan phòng của Thiên Chúa trong Đức Kitô, Cha và Thầy của chúng ta, sẵn lòng ban cho Đức Cha đáng kính PHÊRÔ HUỲNH VĂN HAI, Giám Mục Vĩnh Long, dịp kỷ niệm năm thứ 150 từ ngày Đức Cha Gioan Claudio Miche, Giám Mục Tông Tòa Tây Đàng Trong thành lập Hội Dòng các Thầy Giáo Lý Kitô Vua hay Dòng Kitô Vua, chọn ngày hữu ích cho các tín hữu, sau khi cử hành Thánh Lễ, được quyền ban PHÉP LÀNH TÒA THÁNH kèm theo Ơn Toàn Xá với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), cho tất cả các phần tử của Hội Dòng và các tín hữu khác hiện diện có lòng sám hối thật sự và được đức mến thúc đẩy, đã tham dự chính các nghi lễ thánh.

Các tín hữu muốn sốt sắng lãnh nhận PHÉP LÀNH TÒA THÁNH, nhưng vì hoàn cảnh hữu lý không thể hiện diện tham dự các lễ nghi thánh được, thì theo luật, vẫn được Ơn Toàn Xá, miễn là có ý hướng đạo đức theo dõi qua các phương tiện truyền hình hay truyền thanh đang lúc cử hành chính các nghi lễ thánh.

Bất cứ điều gì trái với Sắc lệnh nầy đều vô giá trị.

      Ban hành tại Roma, tại Trụ sở Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 20 tháng 02 năm Phần Rỗi 2018.

Hồng Y MAURUS PIACENZA

Chánh Án Tòa Ân Giải Tối Cao

(ấn ký)

Linh mục CHRISTOPHORUS NYKIEL

Chánh Văn Phòng Tòa Ân Giải Tối Cao

(ký tên)

Prot.N.1046/18/I

Trọng kính Đức Thánh Cha,

Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám Mục Vĩnh Long, đã thành kính trình bày: Hội Dòng Các Thầy Giáo Lý Kitô cũng gọi là Dòng Kitô Vua, trong năm 2020 sẽ mừng kỷ niệm năm thứ 150 từ khi được Đức Cha Gioan Claudio Miche, Giám Mục Giáo phận Tông Tòa Tây Đàng Trong bấy giờ thành lập theo Giáo luật. Để tưởng niệm xứng đáng biến cố nầy và để tạ ơn Thiên Chúa Toàn Năng cách phải đạo, các lễ nghi thánh và các việc thiêng liêng đạo đức khác sẽ được cử hành trong các nhà thờ và các nhà nguyện nhỏ của Hội Dòng, bắt đầu từ lễ trọng Chúa Kitô Vua năm 2019 đến chính ngày lễ trọng nầy năm 2020. Mục đích lớn của các việc cử hành nầy là để cổ vũ rộng rãi giữa các phần tử của Hội Dòng Kitô Vua và các gia đình các tín hữu tăng thêm Đức Tin, Đức Cậy và Lòng Mến, kiên vững trong tình hiệp thông với Đức Thánh Cha, với Hàng Giáo Phẩm và với Giám Mục của mình, và để hợp lực rao giảng giáo lý Tin Mừng. Vì vậy, để hưởng các hoa trái thiêng liêng nầy, Đức Giám Mục nói trên xin Đức Thánh Cha ban cho các tín hữu ơn Toàn Xá.

Ngày 31 tháng 8 năm 2018

            Tòa Ân Giải Tối Cao, do ủy quyền của Đức Thánh Cha Phanxicô, rộng ban Năm Thánh cùng với Ơn Toàn Xá, theo các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), cho các phần tử của Hội Dòng Kitô Vua và các tín hữu có lòng thống hối thật và được đức ái thúc đẩy đến lãnh nhận Ơn Toàn Xá, mà họ có thể nhường lại cho các linh hồn những tín hữu còn bị giam cầm trong Luyện ngục,

  1. Bất cứ ngày nào: nếu hành hương đến nhà nguyện chính của Hội Dòng và dành thời giờ xứng hợp ở đó khiêm tốn cầu nguyện cho được trung thành với ơn gọi Kitô hữu, cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, và cho việc bênh vực thể chế gia đình nhân loại, và kết thúc với Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính cùng với lời khẩn cầu Chúa Kitô Vua và Mẹ Maria Nữ Vương.
  2. Trong mỗi ngày của bảy ngày lễ được yêu cầu trong thư: nếu cử hành sốt sắng các lễ nghi trong các nhà nguyện nhỏ của Hội Dòng.

Các phần tử của Hội Dòng Kitô Vua, vì yếu liệt hay vì những lý do quan trọng khác, bị cản trở không thể hiện diện tham dự các lễ nghi năm thánh được, thì ở tại chổ, nơi các ngài đang bị giữ lại, cũng có thể được Ơn Toàn Xá nếu có lòng chê ghét tội lỗi của mình, có ý chu toàn chừng nào có thể, ba điều kiện thông thường và kết hợp cách thiêng liêng với các lễ nghi thánh, với lời cầu nguyện cùng với những đau khổ của mình, hay với những bất hạnh của cuộc đời mình  và dâng lên Thiên Chúa, Đấng Từ Bi và Thương Xót.

Vì vậy, để lãnh nhận ơn Chúa nhờ chìa khóa rộng mở của Giáo Hội và để đức ái mục vụ được tiến hành tốt đẹp, Tòa Ân Giải Tối Cao tha thiết kêu mời các linh mục được thừa nhận, hãy sẵn sàng với tâm hồn quảng đại ban hành Bí Tích Hòa Giải và thường xuyên mang Mình Thánh Chúa đến cho các người yếu liệt.

Văn thư nầy có giá trị cho suốt Năm Thánh. Mọi cản trở đều vô hiệu.

Hồng Y Maurus PIACENZA

Chánh Án Tòa Ân Giải Tối Cao

(ấn ký)

Christophorus NYKIEL

Chánh Văn Phòng Tòa Ân Giải Tối Cao

(ký tên)

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close