Giáo Hội
  4 giờ ago

  Tông hiến Episcopalis Communio của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thượng Hội đồng Giám mục

  TÔNG HIẾN EPISCOPALIS COMMUNIOCỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔVỀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 1. Tính hiệp thông giữa giám mục với…
  Tin Tức Dòng
  14 giờ ago

  Bàn Giáo Quyền Điều Hành, Bổ Nhiệm Ban Cố Vấn và Thuyên Chuyển Quí Thầy

  Hôm nay, 11/08/2022. Quí Thầy tại các cộng đoàn đã tạm gác mọi công việc thường nhật để về tam…
  Tin Giáo Hội
  6 ngày ago

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo 01/9/2022

  SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA CHO NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC THỤ TẠO 01/9/2022 Vatican…
  Chia Sẻ
  6 ngày ago

  THƯỢNG HỘI ĐỒNG VÀ TÍNH HIỆP HÀNH THEO TÂN ƯỚC

  THƯỢNG HỘI ĐỒNG VÀ TÍNH HIỆP HÀNH THEO TÂN ƯỚC Yves-Marie Blanchard[1] WHĐ (03.8.2022) – Xem ra việc đề cập đến…
  Tin Giáo Hội
  6 ngày ago

  Tiến trình mở hồ sơ xin phong Thánh cho Đức Cha Lambert de La Motte và Đức Cha François Pallu

  Tóm tắt tiến trình mở hồ sơxin phong Chân phước và phong Thánhcho hai tôi tớ Chúalà Đức Cha Lambert…
  Giáo Hội Việt Nam
  2 tuần ago

  Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông

  Lm. Đaminh Ngô Công SứGiáo phận Xuân Lộc WGPXL (26.7.2022) – Giáo hội của Thiên Chúa được triệu tập trong Thượng…
  Close