Cộng đoàn Fatima

CƠ SỞ FATIMA

Trong thập niên 60 của thế kỷ 20, do hệ thống trường ốc của Nhà Dòng phát triển tốt, nên con số các đệ tự cũng tăng nhanh. Ban đầu, Nhà Dòng dự định sẽ lập đệ tử viện tại cơ sở Thánh tâm, Sài Gòn. Nhưng vì hoàn cảnh mà mãi mấy năm sau, Nhà Dòng vẫn chưa thể chuyển để tự về cơ sở này được.

Trong lúc đó, nhận thấy số tu sĩ và tu sinh của Nhà Dòng nay đã quá đông, cơ sở chính tại Cái Nhum tuy đã mở rộng nhưng vẫn không đủ chỗ cho các tu sĩ sinh hoạt. Vì thế Bề trên đã có nhã ý muốn tìm một địa điểm khác để thành lập một đệ tử viện, tách biệt khỏi cơ sở chính. Cuối cùng Ngài đã thuê một dải đất của tư nhân nằm gần cầu Cái Cam, cách thị xã Vĩnh Long 6 cây số. Cơ sở này được gọi là cơ sở Fatima vì nằm gần trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima của giáo phận Vĩnh Long.

Năm 1965, đệ tử viện chính thức mở cửa, và Nhà Dòng đã thuyên chuyển hai lớp tu sinh nhỏ nhất về đây. Nhà Dòng cắt cử tu sĩ Colomban Nguyễn Công Ngự cùng một số tu sĩ khác đến đây để chăm lo cho các tu sinh. Tuy nhiên, do là cơ sở mới, điều kiện vật chất chưa thể đáp ứng kịp, nên đệ tử viện tại cơ sở này cũng chỉ hoạt động được hai năm, sau đó lại phải dời về nhà chính, chờ tái thiết. Qui mô cơ sở chưa kịp tái thiết thì niềm nam được giải phóng vào 30-4-1975, mọi dự tính đều bị bỏ dở.

Sau năm 1975, toàn bộ cơ sở này đã bị nhà nước trưng thu. Một số thầy phải đi cải tạo, trong đó có Bề trên đương nhiệm là Thầy Louis Lê Văn Khiêm. Một vài thầy đã phải về gia đình tìm kế sinh nhai. Một ít Thầy còn lại phải dựng tạm một dãi nhà bằng gỗ tạp dọc theo bờ mương nước phía bắc trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima thuộc giáo phận Vĩnh Long.

Sau khi cải tạo và trở về lại cơ sở Fatima năm 1988, Thầy Louis lại tiếp tục làm Bề trên Dòng. Do hoàn cảnh xã hội, mọi sinh hoạt của Nhà Dòng như chiêu mộ tu sinh, tĩnh tâm năm, lễ khấn, lễ bổn mạng… đều được tổ chức tại cơ sở này. Năm 1990, lớp tu sinh đầu tiên kể từ ngày giải phóng được đào tạo tại đây. Đến năm 1995, toàn thể Nhà Dòng hân hoan tổ chức tiên khấn cho 2 thầy, vĩnh khấn cho 6 thầy và nghi lễ mặc áo dòng vào nhà tập cho 7 anh em lớp đầu tiên này.

Đến năm 1998, khi thầy Louis mãn nhiệm, cuộc bầu cử Bề trên mới cũng diễn ra tại cơ sở Fatima này. Cha Bernard Trương Vĩnh Thiện, linh mục dòng Kitô Vua chịu chức năm 1976, đắc cử làm Bề trên Dòng. Do cha Bề trên mới sống và làm việc tại nhà chính, nên mọi sinh hoạt của Dòng lại được đưa về nhà mẹ đúng với qui chế của một Hội Dòng.

Kể từ đó đến nay, cơ sở này gần như vắng lặng, không có hoạt động gì đặc biệt, ngoài việc một vài tu sĩ giúp họ đạo Fatima nhằm dạy giáo lý, tập hát cho ca đoàn và trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. Hiện nay, tại cơ sở này chỉ còn lại ba tu sĩ đang dưỡng bệnh tại đây.

Dưới đây là một vài hình ảnh sinh hoạt tại cơ sở Fatima giai đoạn 1990-1998

 

Close