Tin Tức Dòng

Ai Tín: Ông Cố Giuse Trần Công Toàn, Thân Phụ Thầy Giuse Trần Nguyễn Công Truyền, Đã Yên Nghỉ.

Ông Cố Giuse Trần Công Toàn, Sinh năm 1956, tại Thanh Xá, Lộc Nga, Bảo Lộc. Đã được Chúa gọi về lúc 05 giờ 30, ngày 20 tháng 10 năm 2019. Hưởng thọ 64 tuổi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close