Ơn Gọi

Bàn Giao Quyền Điều Hành, Bổ Nhiệm Ban Cố Vấn và Thuyên Chuyển Quí Thầy

Hôm nay, 11/08/2022. Quí Thầy tại các cộng đoàn đã tạm gác mọi công việc thường nhật để về tam dự buổi họp bàn giao quyền điều hành và các hoạt động trong dòng cho Thầy Tân Bề Trên Vincent Hoàng Sỹ Điệp.

Lúc 08h30, buổi họp bàn giao được bắt đầu. Trong buổi họp bàn giao quyền điều hành và các hoạt động trong dòng cho Thầy Tân Bề Trên Vincent Hoàng Sỹ Điệp và Tân Phó Bề Trên Giacôbê Trần Tấn Đạt. Có sự hiện diện của thầy Tađêô Lê Văn Chánh (cựu Bề Trên), Phó Bề Trên Phaolô Nguyễn Văn Thảo (cựu phó Bề Trên) và một số quí thầy trong ban cố vấn. Buổi họp diễn ra tốt đẹp và tràn đầy tình thương yêu.

Sau khi kết thúc buổi bàn giao, Thầy Tân Bề Trên đã bổ nhiệm cho một số quí Thầy làm ban cố vấn để cộng tác trong việc điều hành, trong viêc đào tạo giúp nhà dòng ngày càng thăng tiến và ngày càng có nhiều ơn gọi hơn.

Cuối cùng, Thầy Tân Bề Trên thuyên chuyển một số thầy đi giúp xứ tại các Họ Đạo và một số thầy làm nhiệm vụ phục vụ tại các cộng đoàn nhà dòng.

Xin Thiên Chúa tuôn đổ tràn hồng ân của Người xuống cho Thầy Tân Bề Trên và quí Thầy được bổ nhiệm hôm nay, ban cho quí Thầy có trí khôn ngoan, trí thông minh, có sức khỏe để cộng tác trong mọi hoạt động và chu toàn bổn phận mà nhà dòng đã trao.  

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close