Chia Sẻ

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01.04.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-04

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha hằng hữu, xin dẫn con đi trong lòng thương xót dịu dàng của Cha và chỉ cho con biết cách trở nên nhân chứng trung thành của Tin Mừng. Con xin dâng ngày hôm nay, hiệp cùng Thánh Tâm Cực Trọng của Cha để cầu nguyện cho Giáo Hội và cùng với ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này là cầu nguyện cho các bác sĩ và những cộng tác viên nhân đạo của họ, đang liều mình để cứu sống tha nhân nơi những vùng đang bị chiến tranh tàn phá. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Eternal Father, guide me in your gentle mercy, teaching me how to be a faithful witness to your Gospel. I offer this day in union with your Most Sacred Heart for the Church and for the Pope’s monthly intention, for doctors and their humanitarian collaborators in war torn areas, who risk their lives to save the lives of others. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Hãy trở nên thánh thiện bằng việc sống lời hứa của con với niềm vui.” (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, xin dạy cho con biết sống trung thành với Lời Ngài bằng một con tim tràn đầy niềm vui hân hoan.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Be holy by living out your commitment with joy.” (Pope Francis) O God, show me how to be faithful to your word with a joyful heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào khoảnh khắc cuối ngày, con tạ ơn Chúa, vì những lúc con đã vâng theo thánh ý Chúa với trọn con tim mình. Đã có những lần nào con không bước theo Ngài không? Tại sao vậy? Ngày mai, xin Chúa hãy đến chữa lành tâm hồn con, và xin giúp con trở nên người môn đệ trung tín trong mọi sự. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the close of this day I thank you, Lord, for when I followed your will with my whole heart. Were there times when I did not follow you? Why was that? Please come and heal my heart and help me tomorrow to be a faithful disciple in all things. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close