Ơn Gọi

THƯ THỈNH NGUYỆN

DÒNG KITÔ VUA

Giáo Phận Vĩnh Long

Long Thới – Chợ Lách – Bến Tre

ĐT: 0834001259

 

THƯ THỈNH NGUYỆN

V/v xin mở năm thánh kỉ niệm 150 thành lập Dòng Kitô Vua.

Trọng kính Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long,

Dòng Kitô Vua chúng con được thành lập từ năm 1870, tại giáo phận Tây Đàng Trong Việt Nam, dưới thời của Đức Cha J. Michel Mịch, với mục đích truyền giáo, và công tác đặc thù là dạy giáo lý. Đó chính là đoàn sủng Thầy Giảng. Đoàn sủng được mô phỏng theo ơn gọi của 72 môn đệ được chính Đức Giêsu kêu gọi và sai đi trong Phúc Âm thánh Luca và được khởi hứng do Cha Alexandre de Rhode với ý tưởng dùng người Việt Nam truyền giáo cho người Việt Nam.  Hai cha thừa sai Paris (MEP) Gernot và Ritter áp dụng đoàn sủng này tại vùng Cái Nhum khi các ngài khởi sự lập Dòng Thầy Giảng tại đây.

Trải qua gần 150 năm lịch sử, các tu sĩ Kitô Vua luôn ý thức để sống đoàn sủng này và luôn sẵn sàng thực thi sứ vụ trong mọi hoàn cảnh. Nhờ ơn Chúa, Dòng chúng con đã gặt hái được nhiều hoa trái từ cánh đồng truyền giáo: các tu sĩ của Dòng Kitô Vua đã lập được rất nhiều họ đạo trong các giáo phận Vĩnh Long, Mỹ tho, Đà Lạt, Xuân Lộc và Sài Gòn, đã dạy giáo lý cho hàng vạn tân tòng và rửa tội cần kíp cho hàng ngàn người. Đây là những kết quả rất đáng khích lệ cho Nhà Dòng chúng con. Tuy hiện nay chúng con đang gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự.

Vào năm 2020 tới đây là mốc lịch sử vô cùng quan trọng đối với Dòng Kitô Vua chúng con, 150 thành lập Dòng. Chúng con nhìn biến cố này như thời khắc đặc biệt để chúng con kín múc nhiều hơn nữa muôn vàn hồng ân của Thiên Chúa. Để qua đó, chúng con sám hối và canh tân. Đồng thời chúng con sẽ cùng nhau ôn lại lịch sử và tinh thần của các thế hệ đàn anh. Ngõ hầu chúng con sẽ sống đúng hơn ơn gọi và sứ vụ của mình theo đặc sủng của các Đấng Sáng Lập… nhằm xây dựng lại đời sống của chúng con theo như thánh ý Thiên Chúa.

Chính vì thế, hôm nay, chúng con gởi đến Đức Cha thỉnh nguyện thư của chúng con. Nguyện xin Đức Cha thương cho phép và hướng dẫn chúng con để chúng con được mở năm thánh (2019-2020) theo giáo luật, nhân kỉ niệm 150 năm thành lập Dòng.

Dòng chúng con tuy đang khó khăn về mọi mặt, nhưng nếu được Đức Cha thương chấp thuận, chúng con nguyện sẽ hiệp một lòng một ý để cùng nhau tổ chức và cử hành năm thánh này một cách xứng hợp. Chúng con xin gởi kèm lên Đức Cha bảng lược thảo kế hoạch tổ chức năm thánh của chúng con. Nguyện xin Đức Cha cầu nguyện và chúc lành cho những ý nguyện của chúng con.

 

Cái Nhum ngày 15 tháng 9 năm 2017,

TM. Toàn thể anh em tu sĩ Dòng Kitô Vua

Tu sĩ Thaddée Lê Văn Chánh

BT Tổng Phụ Trách

Ấn Ký

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close