Chia SẻĐời TuƠn GọiTin Tức Dòng

Thánh Lễ Tạ Ơn Và NGhi Thức Khấn Dòng

Dòng KiTô Vua. Hân hoan kính báo Thánh Lễ Tạ Ơn và Nghi Thức Khấn Dòng cho các Thầy:

  1. Thầy Giuse Trần Thanh Nhân
  2. Thầy Antôn Nguyễn Văn Phúc
  3. Thầy Giuse Lê Vinh

Thánh Lễ được cử hành do Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai (Giáo phận Vĩnh long) chủ tế tại Nguyện đường Dòng Kitô Vua, vào lúc 09 giờ 00. Thứ Sáu, ngày 05 tháng 07 năm 2019.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Hội Dòng và cho các Tân Khấn Sinh được ơn trung thành trong đời sống Thánh Hiến.

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close