Chia SẻĐời TuHình Ảnh - VideoHoạt ĐộngHọc ViệnMục VụƠn Gọi

Thánh Lễ Lập Lại Lời Khấn

Trãi qua 3 ngày tĩnh tâm. Anh Em đã được Cha giảng phòng chia sẻ về ba lời khuyên Phúc Âm (Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục), giúp Anh Em nhìn lại căn tính của lời khấn hứa và chuẩn bị tâm hồn để quyết định tiến bước lập lại lời khấn với Thiên Chúa.

Và ngày 04-07-2020 vừa qua, tại cộng đoàn Thánh Tâm thánh lễ lập lại lời khấn dành cho các anh em diễn ra rất đơn sơ, nhưng sốt sắng và đầm ấm tình huynh đệ. Trong thánh lễ có sự hiện diện của Cha Antôn, Thầy Bề Trên và anh em trong Hội Dòng.

Trong bài chia sẻ của Cha chủ tế: Cha nhấn mạnh về Ba Lời Khuyên Phúc Âm để cho anh em nhìn lại và sống tốt với những lời mình sắp khấn hứa. Đối với người Tu Sĩ  căn tính của đời tu luôn dựa trên Ba Lời Khấn là Khiết Tịnh, khó nghèo và Vâng Phục. Và đối với các anh em sắp lập lại lời khấn đây, đã chuẩn bị tâm hồn và đã đưa ra quyết định tiến bước. Đây cũng là một nghi thức, nhưng từ nghi thức bên ngoài hàm chứa và hiển thị nghi thức bên trong, đó là những điều chúng ta phải giữ và là những điều chúng ta tuyên hứa với Thiên Chúa và với Giáo Hội (tức là đối với Hội Dòng qua vị Bề Trên là trung gian) cho nên trước mặt vị Bề Trên khi tuyên khấn, anh em phải ý thức được điều mình khấn hứa, ý thức được điều mình nói ra và mình phải chịu trách nhiệm những gì mình khấn hứa.

Kế đên Thầy Bề Trên nhận lời từ các anh em.

Cuối cùng Thánh lễ diễn ra sốt sắng và tràn đầy tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp các anh em lâp lại lời khấn luôn ý thức được những điều mình khấn hứa và những gì mình nói ra. Và đốt thêm ngọn lửa tình yêu cho các anh em để biết chu toàn những bổn phận và trách nhiệm của mình, để xứng đáng là Tu Sĩ dòng Kitô Vua “Làm rạng danh Chúa” đến với tha nhân.

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close