Ơn Gọi

Lời Tuyên Thệ của Thầy Tân Bề Trên và Thầy Phó Bề Trên Dòng

Trong việc bầu cử Bề Trên dòng nhiệm kỳ 2022 – 2028. Có sự hiện diện của Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương (đại diện Đức Cha giáo phận), Cha Micae Nguyễn Hồng Sung (trưởng ấn), Cha Gioan Bt Phạm Hữu Diện (cha tuyên úy) và toàn thể anh em trong dòng.

Việc bầu cử được diễn ra tốt đẹp. Sau hơn một tiếng, nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, chúng con đã chọn ra được một Tân Bề Trên là Thầy Vincent Hoàng Sỹ Điệp và Tân Phó Bề Trên là Thầy Giacôbê Trần Tấn Đạt, để các Ngài chèo lái, dẫn dắt, hướng dẫn nhà dòng ngày càng thăng tiến hơn và giúp cho đời sống tinh thần anh em trong dòng càng gắn kết và yêu thương nhau như Chúa mong muốn. Bên cạnh đó, xin mọi người cùng hiệp thông với quý Thầy trong dòng luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa và xin Ngài soi sáng cho Bề Trên cũng như Phó Bề Trên có đủ 7 ơn của Chúa Thánh Thần là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn biết kính sợ Chúa, ơn thông minh và ơn đạo đức để các Ngài làm cho Dòng Kitô Vua ngày càng vững mạnh và phát triển hơn.

Thầy Tân Bề Trên Vincent Hoàng Sỹ Điệp

Thầy Tân Phó Bề Trên Giacôbê Trần Tấn Đạt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close