Ơn Gọi

Giờ Chầu Thánh Thể Khai Mạc Những Ngày Tĩnh Tâm Năm

Giờ chầu Thánh Thể khai mạc, có sự hiện diện của Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương chủ sự và toàn thể anh em trong dòng bước vào những ngày tĩnh tâm năm đặc biệt này.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close