Chia SẻGiáo HộiTin Giáo Hội

Đức Tổng Giám mục Henryk Hoser bắt đầu sứ vụ tại giáo xứ Mễ Du

Ngày 11/02/2017, Đức cha Henryk Hoser, Tổng Giám mục đã nghỉ hưu của giáo phận Warszawa-Praga ở Balan, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Thanh tra Tông Tòa với sứ vụ đặc biệt tại giáo xứ Mễ Du. Trong thông cáo, phòng Báo chí Tòa Thánh giải thích về việc bổ nhiệm và vai trò của Đức cha Hoser như sau: “Sứ vụ này nhằm mục đích hiểu sâu hơn về tình hình mục vụ của Mễ Du, và trên tất cả, nhu cầu của các tín hữu đến hành hương và, trên cơ sở này, sẽ có các đề xuất cho các chương trình mục vụ có thể cho tương lai. Do đó, nó sẽ có tính cách hoàn toàn mục vụ.”

Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng “sứ vụ của vị Đặc sứ là dấu chỉ sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với các tín hữu hành hương. Mục đích không phải là điều tra nhưng chính xác là mục vụ. Vị Đặc sứ sẽ không can thiệp vào các vấn đề về các lần hiện ra của Đức Mẹ, là những điều thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý đức tin. Đức cha Đặc sứ sẽ liên lạc với Đức Giám mục giáo phận, các tu sĩ dòng Phanxicô – là những người được ủy thác coi sóc giáo xứ Mễ Du – và các tín hữu ở nơi đó. Thông cáo khẳng định sứ vụ của vị Đặc sứ là vì các tín hữu hành hương, chứ không chống lại ai”.

Ngày 31/05 vừa qua, Đức Thánh Cha tái bổ nhiệm Đức cha Hoser làm Thanh tra Tông Tòa với sứ vụ đặc biệt tại giáo xứ Mễ Du sau khi lần bổ nhiệm trước hết thời hạn vài tháng trước. Lần này Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài vô thời hạn và tùy ý Tòa Thánh.  Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết đây là một sứ vụ hoàn toàn có tính mục vụ, với mục đích đảm bảo một sự đồng hành liên tục và ổn định cho cộng đoàn giáo xứ Mễ Du và cho các tín hữu đến hành hương tại đây, cần được một sự săn sóc đặc biệt.

Vatican News, 21/07/2018

Hồng Thủy

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close