Ơn Gọi

Dòng Kitô Vua tham gia tiến trình Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Gới (2022 – 2023) cấp Giáo Phận (10/2021 – 08/2022)

Hoà chung tiến trình giai đoạn cấp Giáo Phận (10/2021 – 08/2022) của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới 2021-2023 (chia làm 3 giai đoạn: Giáo Phận, Châu Lục, và Thế Giới) và thực hiện lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về sự tham gia của mọi thành phần dân Chúa.

Hôm nay ngày 14/03/2022, Hội Dòng Kitô Vua dưới sự hướng dẫn của chuyên viên điều phối là Linh mục Giuse Trần Tử Hiếu – Giáo Phận Vĩnh Long, đã tổ chức một buổi gặp gỡ chia sẻ, thảo luận và đóng góp vào tiến trình “Hiệp Hành: Hiệp Thông, Tham Gia, Sứ Vụ” của Giáo Hội với tư cách là dân Thiên Chúa nói chung và là một Tu sĩ nói riêng.

Đúng 8h00, Buổi chia sẻ và thảo luận được chính thức khai mạc. Mở đầu, Cha Giuse có đôi lời phát biểu cũng như chia sẻ những tâm tư, trăn trở của Đức Giám Mục nói riêng và của Giáo Phận Vĩnh Long nói chung trong công việc mục vụ, nhất là việc hướng tới một Giáo Hội “Hiệp Hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ. Đồng Thời, ngài cũng mời gọi Quý Thầy cầu nguyện đặc biệt cho Đức Cha cũng như Giáo Phận.

Tiếp đến, Cha Giuse mời gọi Quý Thầy có thể đặt mình trong vai trò một tu sĩ của Hội Dòng hay một Thầy giúp tại Họ Đạo mà nêu lên những vần đề cần thảo luận và đóng góp về tính “Hiệp Hành” của Giáo Hội nói chung và của Họ Đạo hay Hội Dòng nói riêng, dựa trên những câu hỏi gợi ý của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Đặc biệt, Cha Giuse cũng nhấn mạnh về sự soi sáng của Chúa Thánh Thần trong công việc cũng phương hướng thảo luận của buổi gặp gỡ ngày hôm nay.Buổi gặp gỡ chia sẻ và thảo luận được diễn ra hết sức tốt đẹp, hào hứng và sinh động với những vấn đề mà Quý Thầy và cả Cha hướng dẫn đã nêu ra, xoay quanh các câu hỏi trong các chủ đề mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã gợi ý.Và để kết thúc, Cha Giuse mời gọi Quý Thầy hướng tới một câu hỏi chung bao trùm tất cả những vấn đề trong buổi thảo luận, đó là: Sự hiệp hành trong cộng đoàn của Quý Tu Sĩ đang diễn ra thế nào? Có hợp với ý Chúa không? Và để tiến triển trong sự hiệp hành, Chúa Thánh Thần đang mời gọi cộng đoàn của Quý Tu Sĩ làm gì? Đồng thời, Cha cũng ước mong Quý Thầy hãy trả lời câu hỏi chung này bằng chính đời sống của mình thông qua linh đạo và sứ vụ của Hội Dòng.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con có một buổi chia sẻ thành công và nhiều ơn Chúa. Xin đồng hành và chúc lành cho công việc chúng con đang làm. Đặc biệt, xin cho Hội Dòng Kitô Vua chúng con luôn biết sống và thực hành tính “Hiệp Hành” của Giáo Hội một cách cụ thể trong đời sống và sứ vụ của mình. Từ đó làm chứng cho Chúa và mưu ích cho các tha nhân.Lạy Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh Inhaxio và Các Thánh. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.

Ts. Inhaxio Loyola Minh, CCK.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close