Chia SẻĐời TuHình Ảnh - VideoHoạt ĐộngTin Tức Dòng

Con Đường Nên Thánh Trong Đời Sống Thánh Hiến (theo Tông huấn VITA CONSECRATA), (phần 1)

“Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu” (Rm 13,12). Vào lúc 10giờ00. Đức ông Barnabe Nguyễn Văn Phương đã chia sẻ và gợi ý cho anh em về đề tài “Con Đường Nên Thánh Trong Đời Sống Dâng Hiến”. Ngài đã giúp cho anh em có những ý tưởng và nhìn lại đời sống thánh hiến của mình trong kỳ tĩnh tâm này.

Những ngày tĩnh tâm là những ngày hồng ân mà Thiên Chúa ban cho anh em. Chúng ta được qui tụ về nơi nhà mẹ để gặp gỡ nhau và đặc biệt là để gần bên Chúa hơn. Chúng ta cũng cần xin Chúa Thánh Thần đồng hành và soi sáng để nhận ra được thánh ý Thiên Chúa trong đời Dâng Hiến và giúp chúng ta nhớ lại khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Mỗi người phải luyện tập chiến đấu hằng ngày về tội lỗi để nên hoàn thiện như Cha anh em là Đấng hoàn thiện.

  • Thinh Lặng Cầu Nguyện

Anh em cần phải cố gắng hoàn thiện sống thân cận kết hiệp với Chúa. Thinh lặng, xét mình để nhìn lại 1 năm qua, xem đã thăng tiến hay lùi, cần phải xét về phương diện thiêng liêng đạo đức, xét về đức khiết tịnh, vâng phục và bác ái.

Nhìn vào bản thân mình để sửa đổi và trở nên hoàn thiện hơn.

  • Phải tín thác vào lòng thương xót
  • Xin ơn can đảm để tiến bước trên đường hoàn thiện
  • Quyết tâm trên con đường nên thánh

Tình trạng thiêng liêng hiện tại của tôi như thế nào? Những vấn đề nào đã làm cản trở tôi đến với Chúa? Những phương tiện hay những nguyên nhân nào đã làm tôi xa dần Chúa? Và Chúng ta cũng cần phải xem xét lại những tội lỗi đã tái phạm để quyết tâm hoàn thiện và quyết tâm không để đời sống dậm chân tại chỗ mà phải chiến đấu để vượt qua những cản trở để đến với Chúa.

Để trở nên trọn lành trên con đường hoàn thiện chúng ta cần phải trải qua 5 giai đọan:

  • Cương quyết tránh phạm tội nặng
  • Cương quyết tránh phạm tội nhẹ cố ý
  • Tránh phạm khuyết điểm
  • Vâng theo thánh ý Chúa
  • Chấp nhận vác thánh giá và hy sinh

Tuy nhiên, đối với những người sống đời thánh hiến, chúng ta cần phải hoán cải hơn vì được gần Chúa. Đời sống thánh hiến là nơi ưu tiên tác động của Chúa Thánh Thần, vì vậy chúng ta cần phải từ bỏ chính mình để sống hoàn thiện cho Thiên Chúa. Đó cũng là lời mời gọi của Chúa cho nên chúng ta cũng cần phải quyết tâm biến đổi, quyết tâm sống đúng với những lời khấn và ý thức đúng với sứ mạng. Chúng ta có 3 lời khấn phúc âm là con đường đặc biệt đưa tới sự thánh thiện là khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục.

Ngoài ra còn có những đường hướng dẫn ta nên Thánh đời trong đời dâng hiến

  • Trung thành với đặc sủng của Đấng sáng lập
  • Căn bản đoàn sủng
  • Hướng về Chúa Cha
  • Hướng về Chúa Con
  • Hướng về Chúa Thánh Thần

Vì vậy chúng ta cần phải quyết tâm sửa đổi và canh tân đời sống hằng ngày. Cần phải thức tỉnh để cầm lấy sự sáng mà chiến đấu, phải từ bỏ mọi sự ở trần gian và cố gắng tập những nhân đức tốt để chiếm lấy con đường nên thánh trong đời sống.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close