Chia SẻGiáo HộiGiáo Hội Việt Nam

Đại hội Kinh Thánh toàn quốc tại Tòa Giám mục Nha Trang

Lời Chúa bền vững đến muôn đời” (1 Pr 1,25) là chủ đề của Đại hội Kinh Thánh diễn ra từ ngày 19.2 đến 21.2.2019 tại Tòa Giám mục Nha Trang.

Đại hội qui tụ đông đảo quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các tín hữu từ 27 giáo phận, đặc biệt có sự hiện diện của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục TGP Hà Nội; Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục TGP Hà Nội; Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Gp. Ban Mê Thuột; Đức cha Anphongso Nguyễn Hữu Long, Giám mục Gp. Vinh; Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá TGP TPHCM; Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Gp. Cần Thơ.

Trong khóa Đại hội Kinh Thánh này, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục GP Nha Trang, Chủ tịch Uỷ ban Kinh Thánh (trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam) và các thành viên như muốn khơi lại tâm tình yêu mến và sống Lời Chúa vốn đã được Hội Thánh tuyên xưng ngay từ đầu với Giáo hội, đặc biệt lời tuyên xưng đức tin cùng với tâm tình và kinh nghiệm sống từ hai ngàn năm về trước của Thánh Phêrô, vị ngư phủ Galilê, người đã được Đức Giêsu Nadarét tuyển chọn và đặt làm nền tảng Hội Thánh: “Lời Chúa bền vững đến muôn đời. Đó chính là lời Tin Mừng đã được loan báo cho anh em” (1 Pr 1,25)

Thánh Phêrô năm xưa đã thay mặt anh em trong Tông đồ đoàn để công bố Tin Mừng về mầu nhiệm tử nạn-phục sinh của Đức Giêsu Nadarét (Cv. 2, 14-40); lời loan báo lịch sử đó đã đem đến kết quả là “trong ngày ấy, đã có thêm lối ba ngàn linh hồn (tin vào Đức Giêsu Kitô)” (Cv. 2, 41) và từ đó số tín hữu của Chúa Kitô càng phát triển và lan rộng trên cả thế giới.
Trải qua dòng thời gian, các đấng kế vị các thánh tông đồ đã không ngừng làm cho Lời Chúa vang vọng trên khắp thế giới, đặc biệt là Đức Bênêđitô XVI, tiếp tục công bố Tin Mừng về Đức Giêsu Nadarét với tựa đề “LỜI CHÚA” (VERBUM DOMINI) cho con người đang sống những năm đầu của thiên niên kỷ thứ ba. Chính ngài đã nói rõ điều đó: “Cùng hợp tiếng với các Nghị Phụ, tôi muốn nói với tất cả các tín hữu bằng chính những lời của thánh Gioan trong Thư thứ nhất của người: “Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời, là sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi – chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người” (1 Ga 1,2-3). Thánh tông đồ dùng các động từ nghe, thấy, đụng chạm và chiêm ngưỡng (x. 1 Ga 1,1) Lời Sự Sống, vì chính Sự Sống được tỏ bày trong Đức Kitô’’… Tông Huấn LỜI CHÚA đưa Hội Thánh vào một giai đoạn mới của lịch sử cứu độ: Loan báo và tái loan báo LỜI CHÚA cho con người thời đại hôm nay…

Hội Thánh Việt Nam với thời gian, đã thật sự mở rộng cánh cửa đón lấy luồng gió mới của Thánh Thần mà Công Đồng Vatican II đem lại, cách riêng trong lãnh vực Lời Chúa. Trong Thư Mục vụ năm 2005 với tựa đề “Sống Lời Chúa”, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nói về việc tăng cường vai trò ưu tiên của Kinh Thánh trong đời sống của người tín hữu: “Yêu mến Kinh Thánh không chỉ thể hiện qua việc phổ biến sách Kinh Thánh, mà còn là siêng năng đọc Lời Chúa trong đời sống và cho đời sống cụ thể của mình. Nói cách khác, đọc Lời Chúa không những để hiểu về Chúa, mà còn để tìm hướng đi cho cuộc đời”. Với nhận định trên, các vị chủ chăn của chúng ta cho thấy lòng yêu mến Kinh Thánh là điểm son của người tín hữu.
Giáo Hội Việt Nam đã có những nỗ lực rất nhiều khi cung cấp cho mọi người  bản dịch Kinh Thánh từ nguyên ngữ Do Thái, Hy Lạp, Aramêô hay từ bản Phổ thông bằng ngôn ngữ Latinh. Cho tới ngày nay, chúng ta đã xuất bản khoảng ba trăm ngàn bản Kinh Thánh Tân Cựu Ước toàn bộ và trên hai triệu ấn bản Kinh Thánh Tân Ước. Những bản văn Lời Chúa dần dần không còn xa lạ với các gia đình Công giáo, cách riêng đối với giới trẻ và thiếu nhi Công giáo Việt Nam.
Với những nội dung và ý nghĩa mà Lời Chúa mang lại, ngày đầu tiên của Đại hội mục vụ Kinh Thánh được khởi đầu với thánh lễ do Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự và các chủ đề được bàn thảo đến:

Tầm quan trọng của Lời Chúa đối với đức tin người tín hữu (ĐGM. Giuse Võ Đức Minh).

Thăng tiến việc rao giảng và sống Lời Chúa trong các xứ đạo (ĐGM. Stêphanô Tri Bửu Thiên).

Lời Chúa trong việc dạy giáo lý (Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM)

Mục vụ Kinh Thánh – Giới thiệu Liên Hiệp Kinh Thánh Công giáo – CBF (Lm. Giuse Trần Hòa Hưng, SDB – Thư ký UB Kinh Thánh).

Thánh lễ khởi đầu ngày thứ hai do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế, cùng Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và quý Giám mục. Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản nhấn mạnh về sự cần thiết của ơn Thánh Chúa qua tác động của Chúa Thánh Thần. Theo ngài, chúng ta chỉ là công cụ, Thiên Chúa dùng chúng ta trong mỗi hoàn cảnh và môi trường khác nhau nhưng tất cả là để Lời Chúa được lan tỏa…

Tiếp theo là nghi thức suy tôn Lời Chúa, như muốn các tham dự viên nhận ra rằng tất cả chúng ta là những người phục vụ Lời, nên Lời Chúa phải được tôn kính, suy tôn và cảm mến… Sau đó, lần lượt đến các bài thuyết trình:

Các hoạt động Mục vụ Kinh Thánh trong Giáo phận (Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên).

Cử hành Lời Chúa trong gia đình và trong các nhóm Kitô hữu (Đức Giám mục Luy  Nguyễn Anh Tuấn).

Dấn thân xã hội – bài học từ nhân vật Tô-bít (Linh mục Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ – Giáo sư kinh Thánh).

Thiên Chúa thử lòng ông Ápraham (Linh mục Inhaxiô Hồ Thông – Gs Kinh Thánh).

Để giúp người giáo dân học hỏi và chia sẻ Lời Chúa (Linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ – Gs. Kinh Thánh).

Thánh lễ khởi đầu ngày thứ ba diễn ra lúc 5g30 sáng do Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên chủ sự. Trong ngày cuối này, tiếp tục có những đề tài được chia sẻ như Lời Chúa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng (Đức cha Anphongso Nguyễn Hữu Long); Giới trẻ và việc lắng nghe Lời Chúa (Lm. Gioan  Lê Quang Việt – Thư ký Ủy ban Mục vụ Giới trẻ); Giới thiệu Liên Hiệp Kinh Thánh Công giáo – CBF (Lm Giuse Trần Hòa Hưng, SDB, Thư ký Ủy ban Kinh Thánh).
Sau cùng là phần đúc kết của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh Giuse Võ Đức Minh và giờ chầu tạ ơn khép lại 3 ngày Đại hội.

(Nguồn: BTT GP Nha Trang)

B.B.T.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close