Chia Sẻ
  2 ngày ago

  ĐTC tiếp kiến Ủy ban Giáo lý của các HĐGM châu Âu

  ĐTC TIẾP KIẾN ỦY BAN GIÁO LÝ CỦA CÁC HĐGM CHÂU ÂU  Ngọc Yến Vatican News (17.9.2021) – Sáng thứ Sáu 17/9, tại…
  Chia Sẻ
  6 ngày ago

  ĐTC gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên Slovakia

  ĐTC GẶP CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, TU SĨ, CHỦNG SINH VÀ GIÁO LÝ VIÊN SLOVAKIA   Văn Yên, S.J Vatican…
  Chia Sẻ
  2 tuần ago

  Phỏng vấn Đức tân Giám mục Guido Marini, cựu Chưởng nghi Tòa Thánh

  PHỎNG VẤN ĐỨC TÂN GIÁM MỤC GUIDO MARINI, CỰU CHƯỞNG NGHI TÒA THÁNH WHĐ (03.9.2021) – Vị Chưởng nghi lâu năm…
  Giáo Hội
  3 tuần ago

  Ủy Ban Phụng Tự: Về cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân và Nghi Thức An Táng trong hoàn cảnh dịch bệnh

  HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ỦY BAN PHỤNG TỰ Ngày 29 tháng 8 năm 2021 VỀ CỬ HÀNH BÍ…
  Chia Sẻ
  3 tuần ago

  Trong bối cảnh dịch bệnh, các gia đình trở thành Hội Thánh tại gia

  GIÁO PHẬN LONG XUYÊN THƯ MỤC VỤ THÁNG 9/2021 TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH, CÁC GIA ĐÌNH TRỞ THÀNH HỘI…
  Chia Sẻ
  3 tuần ago

  Thư mục vụ tháng 9/2021 của Giáo phận Phan Thiết: “Mùa Sáng Tạo”

  THƯ MỤC VỤ THÁNG 9/2021 CỦA GIÁO PHẬN PHAN THIẾT: “MÙA SÁNG TẠO” TOÀ GIÁM MỤC PHAN THIẾT 422 Trần…
  Close